Zoeken in deze blog

vrijdag 15 oktober 2021

Welkom bij Team Jetje

Een tekstbureau speciaal voor de kunstwereld


    Goede teksten zijn van groot belang voor kunstenaars, die zichtbaar willen zijn en omzet willen maken;

    Traditionele tekstbureau's zijn duur en missen vaak specifieke vakkennis van de kunstwereld;

    Team Jetje heeft die kennis wél en een aan de kunstwereld aangepaste werkwijze en tariefstelling.


Goede vraag: Wat is Team Jetje?

Team Jetje is een kleine groep mensen met een achtergrond als schrijver, kunstenaar of fotograaf. De samenstelling en het aantal mensen dat meewerkt varieert permanent. We leveren onder meer zogenaamde "content" voor iedereen in de kunstwereld, die daar maar behoefte aan heeft. Ook voor ander schrijfwerk kun je bij ons terecht, zolang het onderwerp iets met de beeldende kunst te maken heeft. 

Daarnaast verzorgen we ook eigen publicaties, zoals het weblog Jetje's dag met onderwerpen die na een algemenere start tijdens de coronapandemie, steeds kunst-gerichter gaan worden. Hoewel we er ook niet vies van zijn, om met onze publicaties wel eens een onverwachte zijstraat in te slaan. Dat houdt het levendig, nietwaar?

Waar mag je ons voor wakker maken?

Onze dagelijkse bezigheden zijn gesplitst in 4 hoofdgroepen. Die hoofdgroepen zijn, met lelijke Engelse namen:

 • Contentwriting;
 • Copywriting;
 • Ghostwriting;
 • Wat een kunstenaar verder aan teksten nodig kan hebben.

Laten we eens kijken wat die namen betekenen en wat die indeling verder te betekenen heeft.

Contentwriting

Contentwriting is vooral het schrijven van zogenaamde "content". Content is eigenlijk alles wat op internet geplaatst kan worden en wordt gevormd met korte publicaties, zoals artikelen, blogposts en dergelijke, die indirect dienen te zorgen voor bekendheid en zichtbaarheid in de zeer brede en vaak oververzadigde kunstwereld. En dan niet door jouw naam oneindig vaak te herhalen, maar door nieuwsgierigheid naar jou en je kunst te creëren.

Verwacht van content pas effect op de wat langere termijn, maar dan is dat effect ook zeer duidelijk aanwezig. Een kunstenaar met een goede contentstrategie komt commercieel straatlengtes vóór te liggen op zijn of haar collega's, onafhankelijk van zijn of haar artistieke talent. 

Content is NIET bedoeld als reclame, als campagnemiddel, verkoopondersteuning en dergelijke. Dat vinden we terug in de wereld van de copywriting.

Goede content is bedoeld om mensen iets te leren. En dat is niet het feit dat je bestaat, dat je goed bent of dat je zulke goede kunst maakt. Denk eerder aan mensen dingen te leren over kunstrichtingen, over in de kunst gebruikte technieken of waar je maar iets over weet te vertellen. Mensen willen geen reclame lezen. Reclame krijgen ze ongevraagd al meer dan genoeg te zien. Mensen willen iets te weten komen, dat ze nu nog niet weten. En dat gaat jouw content (al dan niet door ons geschreven) hen vertellen.

Goede content bevat ook ondersteunende video, fotografie, slideshows, animaties en ander beeldmateriaal. Het ligt voor de hand dat we bij Team Jetje op dat punt aan kunstenaars een passend pakket materiaal aan kunnen bieden, tegen een eveneens passende prijs. 

Producten van contentwriting 

Onder content kunnen we de volgende technieken tegen komen, met daarbij wat wij daar in kunnen betekenen. 

 • Artikelmarketing [INFO] [WEBLOG] [White paper] [e-Boeken] [Workshops] [Uitbesteden];
 • Blogging [INFO] [WEBLOG] [White paper] [e-Boeken] [Workshops] [Uitbesteden];
 • Contentmarketing [INFO] [WEBLOG]  [White paper] [e-Boeken] [Workshops] [Uitbesteden];
 • E-boeken [INFO] [WEBLOG] [White paper] [e-Boeken] [Workshops] [Uitbesteden];
 • Nieuwsbrieven [INFO] [White paper] [e-Boeken] [Workshops] [Uitbesteden];
 • White papers [INFO] [White paper] [e-Boeken] [Workshops] [Uitbesteden].

Copywriting

Copywriting heeft als doel het verkoopproces van kunstenaars te ondersteunen. Dat ondersteunen kan heel direct zijn, bijvoorbeeld om een mogelijke klant over de streep te trekken, maar ook indirect, bijvoorbeeld door een klant aan een bestand met potentiële klanten toe te voegen. Zodat we deze later opnieuw kunnen benaderen en een band met deze potentiële klant op kunnen bouwen.

Copywriting is een vak apart, dat de nodige kennis vereist van de psychologie. Waarom koopt een klant het ene product wel en het andere weer niet? Waarom speelt emotie zo'n extreem grote rol bij aankoopbeslissingen van je klanten? Speel je op de juiste manier in op die emotie? Het zijn belangrijke punten, die er voor zorgen, dat je kunst niet alleen gevonden, gezien en gewaardeerd wordt, maar ook gekocht. De schoorsteen moet ook bij een kunstenaar kunnen roken, nietwaar?

Copywriting wordt door grotere bedrijven vrijwel altijd uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven, die daar tarieven voor hanteren, waar kunstenaars alleen maar van kunnen dromen. Team Jetje is daarbij een hele vreemde eend in de bijt, maar daar komen we straks in dit artikel nog wel op.  

Producten van copywriting zijn bijvoorbeeld:

 • Advertenties [INFO] [WEBLOG] [White paper] [e-Boeken] [Workshops] [Uitbesteden];
 • Advertorials [INFO];
 • Artiststatements [INFO];
 • Biografie en autobiografie [INFO];
 • Buyer persona [INFO];
 • Call to action [INFO];
 • Copywriting [INFO] [WEBLOG] [White paper] [e-Boeken] [Workshops] [Uitbesteden];
 • Elevatorpitch [INFO];
 • Landingspagina's [INFO];
 • Mission statement [INFO];
 • Over mij pagina's [INFO];
 • Persbericht [INFO];
 • Schrijven voor e-commerce [INFO] [WEBLOG] [White paper] [e-Boeken] [Workshops]          [Uitbesteden];
 • Shoutcards [INFO];
 • Slogans en payoffs [INFO];
 • Speeches schrijven [INFO];
 • Squeezepagina [INFO];
 • Vision statement [INFO].

Ghostwriting

Een kunstenaar die zichtbaar wil zijn heeft nogal wat ondersteunend materiaal nodig. Denk aan boeken over zijn werk en portfolio. Of een biografie. Iedereen zal het belang van dit soort geschreven materiaal onderkennen. Het speelt een grote rol in het verkoopproces, op kunstmarkten, op exposities en andere tentoonstellingen, in galeries en noem het allemaal maar op. Geschreven materiaal is gewoon heel belangrijk.

Niet iedere kunstenaar heeft de mogelijkheden om al deze tekst zelf te produceren. Of ze willen het helemaal niet. Je best tenslotte kunstenaar geworden en geen schrijver, nietwaar? De meeste kunstenaars besteden dit soort schrijfwerk dan ook uit. En zetten er dan hun eigen naam op.

Denk niet dat al die politici en sportlieden, die met eigen boeken komen deze zelf schrijven. Dat is vrijwel nooit het geval. 

Het aantal werkzame ghostwriters is dan ook veel groter dan je waarschijnlijk inschat.  

Werkzaamheden van copywriting zijn bijvoorbeeld:

 • Voorlichting geven over ghostwriting in het algemeen [INFO];
 • e-Boeken schrijven over kunstgerelateerde onderwerpen [INFO];
 • Proeflezen van uw zelfgeschreven e-boek [INFO];
 • Uw biografie schrijven [INFO];
 • Boeken en e-boeken over uiteenlopende onderwerpen schrijven [INFO];
 • Bookproposals schrijven [INFO];
 • Artikelen en white papers schrijven [INFO].

Wat een kunstenaar verder nodig kan hebben

De drie voornaamste groepen werkzaamheden hebben we nu wel gehad. Maar denk bijvoorbeeld ook nog aan de voorbereiding van workshops of cursussen. Veel kunstenaars doen iets in die richting. En ook daar gaat in een goede voorbereiding heel veel tijd zitten. Dit soort opdrachten aan de ghostwriter is in het algemeen maatwerk. 

Dus heb je een schrijfklus waarvan je denkt, dat we iets voor je zouden kunnen betekenen, dan kun je ons altijd benaderen. 

Waarom zijn wij als Team Jetje specifiek op de kunst gericht?

Er zijn veel tekstproducenten, zoals Team Jetje. Veel bedrijven in allerlei branches hebben de noodzaak van teksten voor hun (online-) communicatiemiddelen ontdekt. En dus zijn er ook veel tekstproducenten die het schrijfwerk wel voor die bedrijven willen doen. Ook voor de (beeldende) kunstenaar.

Daarbij ontstaan alleen twee problemen:

1. De meeste tekstproducenten zijn veel te duur voor de gemiddelde kunstenaar, die meestal niet al te riant bij kas zit.

2. Deze tekstproducenten missen de kennis van en de ervaring mét de kunstwereld. Ze denken in termen van bedrijfsvoering, omzetvergroting en winst. Veel winst. En dat zijn nu net niet de drijfveren van de doorsnee kunstenaar, die wat aandacht voor zijn werk en zichtbaarheid zoekt.

Bij Team Jetje is dat heel anders. Onze tarieven, voor zover die er zijn, zijn aan de doelgroep aangepast en we denken mee hoe we betalingen kunnen regelen. Zo is onder meer een betaling in kunst heel goed mogelijk! Vroeger deden kunstenaars niet anders, nietwaar? Team Jetje komt voort uit de kunstwereld en hoort thuis in de kunstwereld. Nergens anders. Iets anders willen we ook niet. We houden van kunst en van het maken van kunst. En we leveren graag een bijdrage aan de kunstwereld.  

Team Jetje is er voor iedere kunstenaar. Ook voor jou. 

Iedere kunstenaar kan onze diensten betalen. Denk je dat je dat niet kunt? Neem dan toch gewoon contact op, dan vinden we vast wel een oplossing. Daar zijn we voor.

Bereikbaarheid:

Je kunt ons altijd bereiken via ons e-mailadres:  Teamjetje@protonmail.com Na afloop van de coronacrisis verwachten we een aparte kantoorruimte te kunnen betrekken maar dat is helaas op dit moment nog niet aan de orde. Desondanks kun je altijd dit e-mailadres gebruiken. Of gebruik het formuliertje op dit weblog. Dat werkt ook.


 

Meer informatie over Team Jetje